• borovo_dimnjak.JPG
  • cetka.jpg
  • ics.jpg
  • roda.jpg
  • rusenje.jpg

Upit za pojašnjenje postupka ispitivanja plinske instalacije

10.12.2012. + Autor: Dejan Andjelkovic

Udruga dimnjačara Slavonije i Baranje je dana 10. studenoga, 2012 na adresu MUP-a, poslala upit za pojašnjenje postupka ispitivanja plinske instalacije prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje.

Pitanje br. 1

Da li sastavni dio ispitnog izvještaja čini popis održavanja plinske instalacije (u ovom slučaju dimovodne) ili je potrebno uz navedeno priložiti i nalaz kontrole ispravnosti od strane dimnjačara (budući se radi o radovima iz koncesijske obveze u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)?

Obrazloženje:

Na pojedinim područjima koncesija operateri plina prilikom ispitivanja plinske instalacije kao dokaz o ispravnosti plinske instalacije (dimovoda) priznaju račune za čišćenje dimnjaka, što po našem stručnom stajalištu ne dokazuje ispravnost plinske instalacije u smislu Članka 9 Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Pitanje br. 2:

Kada nalaz pri kontroli izrađuje dimnjačar, a kada serviser ako je poznato da se Zakonom o komunalnom gospodarstvu pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje?

Obrazloženje:

Servis plinskih ložišta nije komunalna djelatnost i ne vrši se kontinuirano već se regulira tržišno, što za sobom povlači pitanje cijene ali i kvalitete. Naime veliki broj servisera plinskih ložišta nemaju potrebnu kvaifikaciju već zvanje servisera dobivaju na temelju ovlaštenja proizvođača (subjektivna procjena – ne mora biti stručna osoba sa potrebnim kvalifikacijama). Mišljenja smo da serviser plinskih ložišta ne može preuzeti odgovornost i obvezu koja je povjerena dimnjačaru temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu – “obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata”.

Odgovor MUP-a – 20.2.2013

POŽURNICA
Pitanja MUP 20. veljače 2013. 16:40
Prima: dimnjačari slavonije i baranje

Poštovani,

Odredbama članka 9. stavka 6. propisano je što sadrži ispitni izvještaj o ispitivanju nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (iz istog članka 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima), a koje po propisanom postupku može obavljati operator, ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača, te se posebice pod točkom 6. izrekom navodi: – popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera Vili dimnjačara.

Nadalje je u stavku 5. istog članka određeno da postupak ispitivanja plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. članka 9. obavlja po postupku propisanom od strane operatora, a pored operatera, može obavljati i od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača, o čemu se izdaje ispitni izvještaj.

Slijedom navedenog proizlazi da se u postupku ispitivanja odgovarajući nalazi o kontroli ispravnosti ugradnje i održavanja uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova mogu tražiti od servisera i/ili dimnjačara, o čemu odlučuje operator distribucijskog plinskog sustava.

Nadalje, mišljenja smo da od dimnjačara nije potrebno tražiti nalaz o kontroli ispravnosti ugradnje i održavanja uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova ukoliko su isti uređaji sastavni dijelovi plinskog uređaja odnosno trošila (npr. plinska ložišta grupe C12x i C42x), ako se njihova ispravnost jasno potvrđuje od strane od proizvođača ovlaštenog servisera, odnosno instalatera plinskog uređaja ili trošola

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

Dodatni upit 21.2.2013

Poštovani,

Iz Vašeg odgovora na naš upit nije jasno vidljivo:

1) Da li je operater distribucijskog plinskog sustava prilikom ispitivanja plinske instalacije obvezan ispitnom izvješću priložiti stručni nalaz o stanju dimnjaka ( koji je sastavni dio plinske instalacije )

2) Tko može izdati stručni nalaz o stanju dimnjaka?

Pozdrav

Odgovor na dodatni upit 26.2.2013

Poštovani,

Vezano uz vaš zahtjev za tumačenje odredbi Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine” broj 108/95 i 56/10), odgovaramo kako slijedi:

Odredbama članka 9. stavka 6. propisano je što sadrži ispitni izvještaj o ispitivanju nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (iz istog članka 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima), a koje po propisanom postupku može obavljati operator, ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača, te se posebice pod točkom 6. izrekom navodi: -popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara.

Nadalje je u stavku 5. istog članka određeno da postupak ispitivanja plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. članka 9. obavlja po postupku propisanom od strane operatora, a pored operatera, može obavljati i od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača, o čemu se izdaje ispitni izvještaj.

Slijedom navedenog proizlazi da se u postupku ispitivanja odgovarajući nalazi o kontroli ispravnosti ugradnje i održavanja uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova mogu tražiti od servisera i/ili dimnjačara, o čemu odlučuje operator distribucijskog plinskog sustava.

Nadalje, mišljenja smo da od dimnjačara nije potrebno tražiti nalaz o kontroli ispravnosti ugradnje i održavanja uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova ukoliko su isti uređaji sastavni dijelovi plinskog uređaja odnosno trošila (npr. plinska ložišta grupe Ci2x i C42x), ako se njihova ispravnost jasno potvrđuje od strane od proizvođača ovlaštenog servisera, odnosno instalatera plinskog uređaja ili trošila.

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH