• borovo_dimnjak.JPG
  • cetka.jpg
  • ics.jpg
  • roda.jpg
  • rusenje.jpg

Za članove

Za pristup dijelu za članove, morate biti učlanjeni u Udrugu.

U autoriziranom dijelu stranice nalazi se dimnjačarski stručni FORUM te stručna dokumentacija koju posjeduju članovi Udruge.

Ukoliko želite postati član naše Udruge, molimo vas da skinete Prijavnicu (u .pdf formatu) , popunite i pošaljete na adresu koje se nalazi na dnu dokumenta.

Prijava